Volume XIII (MAORI) -- MS Copy Micro 447, MS Papers 75, B21. NA-TI-WHATUA.

p. 18------------------------------p. 50 (cf. p. 21.2.2)--------p. 67-----------------------------p. 40

Rani

     

Tane-nui-a-rani

 

Tane-nui-a-rani

 

+Hine-nui-te-po

+Hine-nui-te-po

   

Rono-timu

Rono-timu

Rono-timu

 

Rono-take

Rono-take

Rono-take

 

Raro-pehu-iho

Raro-pehu-iho

Raro-pehu-iho

 

Raro-pehu-ake

Raro-pehu-ake

Raro-pehu-ake

 

Raro-matao

Raro-matao

Raro-matao

 

MahIa-awha

MahEa-a-wAha

MahEa-a-wAha

 

Takahuri-whenua

Takahuri-whenua

Takahuri-whenua

 

MurU-rana-whenua

MurI-rana-whenua

MurI-rana-whenua

 

Maui

Maui

Maui

 

Nai-nui

Nai-nui

Nai-nui

 

NaAi-roa

Nai-roa

Nai-roa

 

NaAi-pehu

Nai-pehu

Nai-pehu

 

NaAi-ariki

Nai-ariki

Nai-ariki

 

NaAi-akiaki

Nai-akiaki

Nai-akiaki

 

Manu-tatai-a-noa

Manu-tatai-a-noa

Manu-tatai-a-noa

 

Manu-waero-rua

Manu-waero-rua

Manu-waero-rua

 

Toi-te-hua-tahi

Toi-te-hua-tahi

Toi-te-hua-tahi

 

Rauru

Rauru

Rauru

 
   

RUTANA

 
   

WHATU-MA

 

Apa

Apa

Apa

 

Taha-titi

Taha-titi

Taha-titi

 

Ue-nuku

Ue-nuku

[lacking!]

 

Rua-tapu

Rua-tapu

Rua-tapu-NUI

 

TAMA-ra-kai-ora

TAMA-ra-kai-ora

Ra-kai-ora

 

Tama-ki-te-hau

Tama-ki-te-hau

Tama-ki-te-...

 

Tama-ki-te-ha

Tama-ki-te-ha

...

 

Tama-ki-te-matani

Tama-ki-te-matani

Matani-AURA-NUI

 

Tu-whakaeke-nuku

Tu-whakaeke-nuku

...

 

Tu-whakaeke-rani

Tu-whakaeke-rani

   

Pito

Pito

   

Rere

Rere

   

Koro-tOi (cf. p. 21.2.2)

Koro-tAi

   

Rono-ka-ko

Rono-ka-ko

   

Tama-tea

Tama-tea

   

Kahu-nunu

Kahu-nunu

   

Kahu-kura-nui

Kahu-kura-nui

   

Ra-kai-PAKA

Ra-kai

Ra-kai-MARO

Ra-kai-WHAKA-IRI

KAU-koHEA

HIKU-ROA

koRAKO-TAI-WAHA

RAU-MATA-NUI

TuKE-KA-RAO

Tu-PURUPURU [p. 1.12]

 

TINEIA

Tu-REIA

TE Rani-tu-EHU

Rani--WHAKAEWA

Tu-REIA

 

+HINE-i-ao

PARi-KoaU

 

Huki

Hu-huTi

TAU-AROhAki

Huki

   

Kapa

 
 

HIKA-WeRA

Ue-WHA

 
 

RANI-TOHU-MARE

   

+Hine-raru

+Hine-raru

 

+Hine-raru

Ho-mata

Ho-mata

 

Ho-mata-I-TE-RANI

KukAna

KukAna

 

KukUna-O-TE-RANI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MS Copy 447, MS Papers 75, B22 = Notes on NA PUHI, possibly Vol. XI

Te Arawa (p[p]. 27[-30]) -- "song for peace" -- allegory about social classes

husband

wife

place

workmen

season

meaning

Ao "day"

Po "night"

Takiwa

     

Te Ao-marama "the world of light"

Po-uriuri-kerekere "darkness of intensity"

       

Marama-kehokeho "supreme light"

Po-tanotano "superlative darkness"

       
           

Wiro (a thief, instead of Whiro)

+Oi-piri-whea (knew thoughts of Po-)

(= rich woman)

Tohetohe "uvula"

Taku-rua-huka-nui

"winter of great frost"

Rehua

+Whakaahu (knew thoughts of Ao-)

(= poor woman)

Arero "tongue"

Rau-mati

"summer"

           

Tama-ua-whiti "man of braced sinews" = Tama-nui-te-ra "son of the great sun"

+Whakatau = Hirina-ki-te-mahi "assiduous to work"

[Pati-arero "flattering tongue"]

     

John White: The Ancient History of the Maori, his Mythology and Traditions. Microfilm Reference: REEL 3 (= Vols. 13 & 11). U. of Waikato, Hamilton (NZ), 2001. [cited by MS page]